dilluns, 4 de febrer de 2013

AVÍS IMPORTANT!


“Un infant, quina il·lusió! ”

Aquest és el títol del llibret informatiu i d'assessorament en criança que el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya farà arribar a les famílies amb nens petits, durant les properes setmanes, del nostre País. Se n’ha fet un tiratge de 85.000 exemplars.
Ahir el vaig veure per primer cop via Facebook, i des d’aleshores li dono tombs.
La Protecció, Promoció i Suport a l’Alletament Matern és un eix de treball fonamental per a la salut de les nostres criatures i de la societat en general. Una mesura de prevenció primària de la que ningú dubta, amb l’aval dels més importants organismes internacionals i el suport de l’evidència científica més recent. Des de les nostres consultes treballem en aquesta línia i sabem de les dificultats del dia a dia. Ara n’haurem d’afegir una altra.
El llibret divulgatiu-informatiu-educatiu que les famílies, amb ganes de fer el millor pel seu nadó, rebran a casa seva, no només passa per alt la rellevància de la lactància materna, sinó que fa descarada propaganda de la lactància artificial. Sense llegir els textos (dels que per cert consta com a responsable un/a tal “Brot 72”, qui és? qui són?), les imatges delicadament dibuixades per la Roser Capdevila ens van passant de xumet a xumet (71 en total, penseu que llibre  72 pàgines) i de biberó en biberó (12, si no m’he descomptat). Una sola imatge de lactància materna a la pag. 13, compartida amb els estris anomenats. La majoria de les vegades el nadons apareixen sols, fins i tot prenent el biberó sols (quina imatge més trista de criança!!). A la pàgina 12, després de 30 xumets, s’anomena la lactància materna dient que “és la més recomanable, sempre que sigui possible, però si teniu dubtes o bé us plantegeu la lactància artificial, podeu consultar els professionals de la salut... Jo (el nadó) m’adapto a la decisió” El nadó neix amb el dret de ser alletat, és a nosaltres (família i societat) a qui ens toca fer-ho possible. I amb el seu llibret a la mà és evident que no anem pel bon camí. Vull pensar que des del Departament no hi ha hagut la voluntat intencionada de  privar a la lactància materna del suport que requereix. Vull pensar que han editat el llibret des del desconeixement, sota la direcció dels patrocinadors que han mirat pels seus interessos (pag. 4: en llegir-ne el nom, es poden entendre moltes coses).
Però això no els eximeix de la seva responsabilitat  que com a Departament de Benestar Social i Família, tenen: vetllar pel benestar dels nadons, de les seves famílies i, per extensió, de tots els ciutadans.
Algú es podria excusar en el repetit argument que el que s’ha volgut és no violentar a les famílies que opten per l’alimentació dels seus nadons amb succedanis de llet materna. Però, companys, què hi ha de la protecció legal atorgada a la lactància materna, des que l’Estat Espanyol, i per tant, Catalunya,  va acceptar-la  fa 20 anys? (RD 14/08/92 en BOE 13/01/93, modificat pel RD 72/1998). Parlo del Codi Internacional de Comercialització de Succedanis de la Llet Materna, que el llibret de la Generalitat vulnera  quan no explica (destacant amb les paraules avís important) els beneficis i la superioritat de la lactància materna, quan, donant informació sobre l’ús de succedanis de la llet materna (pg. 57), no n’explica les conseqüències socials, econòmiques, de risc per la salut , etc...
De veritat, que vull pensar que no hi ha hagut mala intenció, però em costa.

Carme Gabarrell Guiu.
Metgessa pediatra. IBCLC.