dijous, 13 d’octubre de 2011

Habilitats per a una vida saludable (I)


Quan parlem d’”Habilitats per una vida saludable”, amb un títol tan suggerent hom espera trobar-hi les propostes clàssiques amb les recomanacions sobre alimentació, exercici físic, prevenció tabaquisme o d’exposició al sol. Però ens trobem amb la sorpresa que l’OMS, per allà els anys 90, va editar un programa sobre les capacitats per portar una vida saludable i les definia com:

Habilitats per adoptar un comportament positiu que permeti abordar els desafiaments de la vida diària i mantenir un estat de benestar mental mitjançant un comportament positiu i adaptable en la interacció con les altres persones i amb l’entorn social i cultural. Quasi res!

Aprendre a conèixer-nos a nosaltres mateixos, a afrontar els desaafiaments de la vida i relacionar-nos sanament amb els altres.

Em sembla que a tot@s ens encantaria poder preparar als nostres pacients (i als nostres fills, és clar) per saber afrontar allò que els portarà la vida. Des de l’àmbit psicològic, existeixen una sèrie d’actituds o valors que ens permetran una bona adaptació i una protecció enfront al que ens passa a la vida, i crec que aquests valors tenen un efecte saludable no tan sols a nivell individual sinó també social. De la mateixa manera que hi ha aliments poc sans, hi ha valors molt poc saludables i que al llarg de la vida ens comportaran força problemes, entre altres, de salut. Com molt bé resumia Erich Fromm, “les necessitats psíquiques fonamentals de l’existència humana han d’ésser resoltes de manera que l’home no emmalalteixi, així com les necessitats fisiològiques s’han de satisfer per a que no mori”.  La diferència en que es resolen les necessitats psíquiques dona lloc a diversos graus de salut mental, tant a nivell individual com a nivell social.

Sembla paradoxal que en una societat com la nostra, on s’havia arribat a quotes de benestar material molt elevades (fins la crisi), això no s’havia traduït en una millora de la percepció de benestar. No podem oblidar que el consum de psicofàrmacs, sobretot els antidepressius, és el que “més creix“ en la despesa farmacèutica, o que ja s’anomena a la depressió com a l’epidèmia del segle XXI. Estarem segurament d’acord en que la forma en què resolem les necessitats psíquiques a la nostra societat no està ben resolta.

L’OMS va triar 10 capacitats com aquelles habilitats necessàries per adoptar un comportament positiu que permeti abordar els desafiaments de la vida diària. Aquesta tria pot ser vàlida per intentar fer una aproximació a aquella maduresa emocional que ens agradaria.

1.  Auto-coneixement
2.  Empatia
3.  Comunicació assertiva
4.  Maneig relacions interpersonals
5.  Presa de decisions
6.  Solució de problemes i conflictes
7.  Pensament creatiu
8.  Pensament crític
9.  Maneig d’emocions
10. Maneig de tensions i estrés

Com sempre en pediatria, no és sols qüestió de transmetre-ho als nens, sinó és també i principalment qüestió, que els adults de referència ho tinguem assolit. 
Continuarà...

Montse Esquerda